TITANIWM

TITANIWM yw'r pedwerydd metel strwythurol mwyaf helaeth yng nghroen y ddaear, a'r nawfed metel diwydiannol. Nid oes unrhyw fetel peirianneg arall wedi codi mor gyflym i flaenoriaeth mewn ystod mor eang o geisiadau beirniadol a phryd.


CYFARFOD TITANIWM A'I HYFFORDDIANT:

Argaeledd ym mhob ffurf

Cost cymharol i ddeunyddiau peirianneg perfformiad uchel eraill

Arbed pwysau-mor gryf â dur ond hanner y pwysau

Gwrthiant cyrydu eithriadol mewn ystod eang o gyfryngau ymosodol

Gwrthsefyll erydiad a chavitation

Gwrthiant tân a sioc

Eiddo cryogenig ffafriol

Biocompatibility a heb fod yn wenwynig


TITANIWM A'I HYFFORDDIANT YN CYFLWYNO:

Cydrannau a systemau titaniwm perfformiad uchel

 rhannau peiriant aerospos titaniwm a rhannau aer ffatri titaniwm

Cydrannau modurol titaniwm gan gynnwys falfiau titaniwm , ffynhonnau titaniwm , gwialen cysylltu titaniwm

 Offerynnau llawfeddygol mewnblaniadau Orthopedig, centrifugiaid meddygol

 Arfau cerbyd a chorff pwysau da

 Offer olew a nwy Oshshore, cymalau straen, risers, lliflinellau, falfiau

 Systemau pibellau ar gyfer balast, oeri a diogelu tân

100 miliwn o fetrau tiwbiau titaniwm condenser stêm mewn planhigion pŵer ledled y byd

 Hwyluswyr titaniwm gwrthsefyll cyrydiad cryfder cryf

 Aloi titaniwm gwrthsefyll cyrydiad ar gyfer prosesau tymheredd uchel uchel pwysedd

Falfiau pêl marwolaeth titaniwm hyd at 600mm o ddiamedr

Cludo ar gyfer trin bwyd, diod a fferyllol yn ddiogel

Cydrannau titaniwm gwrthsefyll gwrthdrawiad ar gyfer dyletswyddau dŵr cyflymder uchel

 Substrateiadau gyriant caled cyfrifiadurol

 Deunydd planhigion deswffrwsio nwy ffllen a leinin ffliw

 Bladio tyrbinau clwm stêm glân

 Storio gwastraff niwclear yn y tymor hir

 Planhigyn proses ocsidiad aer gwlyb gwrthsefyll gwrthsefyll


Nwyddau chwaraeon, hamdden a ffasiwn:

 Beicio mynydd a beiciau mynydd

 Clybiau ffug

 Ffitiadau cwbl

 Gwisgoedd a gemwaith personol

 Fframiau sbectol ysgafn Ultra


Gorffeniadau a addurniadau pensaernïol deniadol a gwydn:

 Coginio waliau a thoeau

 Lluniau wedi'u paentio gan electron

Swediadau, placiau a henebion

 Cladin gwrthsefyll trawsyrru ar gyfer strwythurau morol


Yn y mwyafrif o'r rhain a cheisiadau eraill mae TITANIUM wedi disodli deunyddiau mwy drymach, llai gwasanaethus a llai cost-effeithiol. Mae dylunio gyda TITNAIWM a chymryd yr holl ffactorau, gan gynnwys dewis y driniaeth arwyneb priodol i ystyriaeth, wedi arwain at systemau a chydrannau dibynadwy, economaidd a mwy gwydn sydd, mewn llawer o achosion, wedi bod yn uwch na'r disgwyliadau perfformiad a bywyd gwasanaeth.